Jarosław Babiak

Kancelaria Adwokacka

Jestem absolwentem prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Trzyletnią aplikację adwokacką rozpoczynałem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, którą ukończyłem w roku 2015. 

W marcu 2016r złożyłem egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym i uzyskałem wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w czasie pracy w Kancelariach Adwokackich we Wrocławiu oraz Koninie.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują szeroko pojęte prawo karne, rodzinne oraz odszkodowawcze, zaś w chwilach, których nie spędzam na poznawaniu meandrów prawa karnego i cywilnego oddaję się dobrej lekturze…