Jarosław Babiak

Kancelaria Adwokacka

Obszar działalności Kancelarii to kompleksowa pomoc prawna osobom fizycznym oraz obsługa podmiotów gospodarczych. Kancelaria oferuje usługi zarówno w zakresie udzielania porad prawnych, przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych, w zakresie prowadzenia negocjacji oraz pomoc w windykacji długów i dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. W ramach świadczonych usług zapewniam reprezentację w sprawach karnych, karnoskarbowych, w sprawach o wykroczenia, a także w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, administracyjnych oraz postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. 

 Celem Kancelarii Adwokackiej jest świadczenie usług prawnych dostosowanych do potrzeb i wymagań Klientów, z zastosowaniem najwyższych standardów. W swojej działalności kieruję się przestrzeganiem zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, w szczególności w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej względem informacji powierzonych mi przez Klientów. 

 Kancelaria Adwokacka prowadzona przez Adwokata Jarosława Babiaka oferuje zastępstwo i pomoc prawną już na etapie przedsądowym. W codziennej działalności skupiam się na rzetelnej pracy oraz budowaniu pozytywnych relacji z Klientem opartych na wzajemnym zaufaniu.