Jarosław Babiak

Kancelaria Adwokacka

OFERTA KANCELARII
 

Prawo karne
oferuję pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych, zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i w toku czynności prowadzonych w postępowaniu przygotowawczym. Oferta skierowana jest zarówno do osób przeciwko, którym prowadzone jest postępowanie karne, ale również osób pokrzywdzonych. Jako adwokat interweniuję w sytuacji tymczasowego aresztowania, przygotowuję środki zaskarżenia na decyzje organów procesowych oraz orzeczenia sądów. Zakres usług obejmuje także pomoc prawną w postępowaniach nadzwyczajnych, tj. postępowaniu kasacyjnym oraz w sprawach o wznowienie postepowania karnego czy ułaskawienie, a nadto pomoc w postępowaniu karnym wykonawczym. 

 

Prawo cywilne
w ramach kompleksowej pomocy prawnej zajmuję się udzielaniem porad prawnych i reprezentacją w sprawach cywilnych, poczynając od spraw o zapłatę, przez sprawy spadkowe, aż po odszkodowania i inne sprawy majątkowe. 

 

Prawo rodzinne
to w szczególności pomoc w przeprowadzeniu rozwodu, sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, sprawy o alimenty, ale także podział majątku dorobkowego małżonków czy specyficzne postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, itp. 

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
oferuję pomoc w zakresie m. in. dochodzenia roszczeń za niesłuszne i niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, a także sprawy o ustalenie prawa do emerytury, czy zastępstwo w sprawach przeciwko ZUS i KRUS. 

 

Prawo Administracyjne
w ramach wskazanej gałęzi prawa oferuję usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, opinii prawnych, środków odwoławczych od decyzji organów administracji publicznej, a także zastępstwo w toku postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego.
 
Prawo Gospodarcze
w ramach obsługi gospodarczej zapewniam pomoc przy rejestracji podmiotów gospodarczych oraz zastępstwo procesowe przy dochodzeniu wierzytelności. Działam nie tylko na terenie Konina, ale także na obszarze właściwości Sądów Rejonowych w Turku, Słupcy i Kole, a w razie konieczności zapewnię pomoc i zastępstwo na terenie całego kraju.